NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA

KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Obavijest o javnom nadmetanju za nabavu usluga provedbe projekta„Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela“

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.03.2.1.05.0179

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela

OIB korisnika: 46065399883

Naziv korisnika: Maring d.o.o.

Lokacija: Čakovec

Kontakt telefon: +385 (0) 40 638-638

Email: dubravka.brkljacic@mik.com.hr

Vrsta nabave: Usluge

Datum objave: 10.08.2017.

Rok za dostavu ponuda: 30.08.2017.

Kratki opis nabave: Obavijest o javnom nadmetanju za nabavu usluga provedbe projekta„Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela“

DOKUMENTACIJA

Zip paket dokumentacije
Odluka o odabiru priprema