Pumpni setovi za grijanje

Pumpni set za grijanje HK 25-2 s izolacijom

Broj artikla: 870002

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa T-ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

1 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

Isporučuje se bez pumpe

Pumpni set za grijanje HK 25-3 s izolacijom i 3-putnim miješajućim ventilom

Broj artikla: 870003

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Troputni miješajući ventil

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

1 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

1 x T-komad

Isporučuje se bez pumpe

Pumpni set za grijanje HK 25-4 s izolacijom i 4-putnim miješajućim ventilom

Broj artikla: 870004

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Četveroputni miješajući ventil

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

Isporučuje se bez pumpe

Pumpni set za grijanje HK 25-2B s izolacijom i prestrujnim ventilom

Broj artikla: 870012

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa T-ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

1 x Prestrujni ventil

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

1 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

Isporučuje se bez pumpe

Pumpni set za grijanje HK 25-3B s izolacijom, 3-putnim miješajućim i prestrujnim ventilom

Broj artikla: 870013

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Troputni miješajući ventil

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

1 x Prestrujni ventil

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

1 x T-komad

Isporučuje se bez pumpe

Pumpni set za grijanje HK 25-4B s izolacijom i 4-putnim miješajućim ventilom

Broj artikla: 870014

Polazna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: crveni)

1 x Četveroputni miješajući ventil

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Holender 1″

1 x Prestrujni ventil

Povratna grana:

1 x Kuglasti ventil DN 20 sa nosačem termometra kao ručicom, spoj prema pumpi sa ravnom slip-on prirubnicom (prsten termometra: plavi). Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom (mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°).

2 x Spojna matica DN 40 s brtvom

1 x Cijevni produžetak

1 x Holander 1″

Isporučuje se bez pumpe