Hidrauličke skretnice po narudžbi

Za toplinsku snagu do 6790 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka do 300 m3/h