Hidrauličke skretnice

Hidrauličke skretnice do 4830 kW

HW 100…500

Protok tople vode:  do 213 m3/h

Snaga pri ΔT=20°C:  do 4830kW

  • Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi
  • Priključci kotlovskog i potrošačkog kruga smješteni na nasuprotnim bočnim stranama.
  • Zamaknuti priključci za efikasniju odzraku
  • Antikorozivno zaštićen temeljnom bojom
  • Skretnice ispitane tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara
  • Izolacija od mineralne vune sa oplatom od pocinčanog lima

Hidrauličke skretnice HW 100…500 (do 213 m3/h, do 4830 kW)

Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 50 do 9 m3/h do 205 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 65 do 12 m3/h do 270 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 80 do 20 m3/h do 445 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 100 do 28 m3/h do 630 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 125 do 43 m3/h do 975 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 150 do 64 m3/h do 1445 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 200 do 93 m3/h do 2095 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 250 do 126 m3/h do 2855 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 250 do 169 m3/h do 3825 kW
Dimenzije priključaka Protok tople vode Toplinska snaga pri Δt=20 °C
DN 300 do 213 m3/h do 4830 kW

*Hidrauličke skretnice s revizionim otvorom sa slijepom prirubnicom: tip “R”

Hidrauličke skretnice

Tip MIK/HW: bez otvora za čišćenje Kapacitet m3/h Kapacitet kW Priključak A B H H1 [mm] H2 H3 δ Otvor za čišćenje Tip MIK/HW-R: sa otvorom za čišćenje
HW 100 9 205 DN50/PN6 100 400 950 335 500 115 50 DN65 HW 100 R
HW 120 12 270 DN65/PN6 120 420 1370 345 900 125 50 DN80 HW 120 R
HW 160 20 445 DN80/PN6 160 460 1448 363 950 135 50 DN125 HW 160 R
HW 200 28 630 DN100/PN6 200 500 1538 378 1000 160 50 DN150 HW 200 R
HW 250 43 975 DN125/PN6 250 750 1648 438 1000 210 100 DN200 HW 250 R
HW 300 64 1445 DN150/PN6 300 800 1690 460 1000 230 100 DN200 HW 300 R
HW 350 93 2095 DN200/PN6 350 850 1816 544 1000 272 100 DN200 HW 350 R
HW 400 126 2855 DN250/PN6 400 900 2000 605 1100 295 100 DN200 HW 400 R
HW 450 169 3825 DN250/PN6 450 950 2000 605 1100 295 100 DN200 HW 450 R
HW 500 213 4830 DN300/PN6 500 1000 2170 640 1200 330 100 DN200 HW 500 R