Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje
kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela

Naziv korisnika: Maravić-inženjering i konstrukcije d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 34.112.997,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 33.838.372,00 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva: 15.227.267,00 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: od 15. rujna 2017. do 15. rujna 2019.godine

Opći cilj projekta: Doprinijeti razvoju novih kompetencija te jačanju
regionalne konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.
Specifičan cilj projekta: Povećati vrijednost izvoza poduzeća
za 145%, vrijednost prihoda od prodaje za 145%, te kreirati 11 novih
radnih mjesta na temelju sati rada,
u drugoj godini nakon završetka projekta u odnosu na 2015. godinu.

Kratki opis projekta:
Projektom je predviđeno:
– za postojeću djelatnost proizvodnje kotlovske opreme
izgradnja nove proizvodne hale i kupnja novih modernih strojeva; i
– za novu djelatnost proizvodnje LED rasvjetnih tijela
adaptacija postojećeg objekta i kupnja novih modernih proizvodnih strojeva.

Očekivani rezultati i učinci projekta u drugoj godini nakon završetka projekta:
– povećani prihodi od prodaje za 145%,
– povećani prihodi od izvoza za 145%,
– kreirano 11 novih radnih mjesta na temelju sati rada.

Kontakt osoba: Dubravka Brkljačić, dubravka.brkljacic@mik.com.hr

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Maravić-inženjering
i konstrukcije d.o.o.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj i kreditira Hrvatska banka
za obnovu i razvitak (HBOR).

HBOR email: hbor@hbor.hr

Evidencijski broj Datum objave Rok za dostavu ponude Vrsta nabave Kratki opis
 

KK.03.2.1.05.0179/02

22.02.2018 14.03.2018 usluga Dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga nadzora
13.03.2018. 21.03.2018. usluga 1. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga nadzora
05.04.2018. usluga Odluka o odabiru pružatelja usluge nadzora
 

KK.03.2.1.05.0179/03

09.03.2018. 29.03.2018. radovi Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u sklopu EU projekta „Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela“Odluka o odabiru ponuditelja/izvođača građevinsko-obrtničkih radova
16.04.2018. radovi Odluka o odabiru ponuditelja/izvođača građevinsko-obrtničkih radova
 

KK.03.2.1.05.0179/08

09.08.2018. 29.08.2018. robe Dokumentacija za nadmetanje za nabavu CNC univerzalne tokarilice s pripadajućim alatima, te obuka djelatnika za učinkovit rad s istom
10.09.2018 robe Odluka o odabiru
 

 

KK.03.2.1.05.0179/09

16.08.2018. 05.09.2018. do 11h robe Nabava kranske dizalice
05.09.2018. 10.09.2018. do 11h robe 1. Izmjena Nabave kranske dizalice
21.09.2018. robe Odluka o odabiru
 

KK.03.2.1.05.0179/10

23.11.2018. 17.12.2018. do 11:00 sati robe Nabava proizvodne linije za izradu tiskanih pločica, te obuke djelatnika za učinkovit rad s istom
7.12.2018. 17.12.2018. do 11:00 sati robe 1. Izmjena Nabava proizvodne linije za izradu tiskanih pločica, te obuke djelatnika za učinkovit rad s istom
07.01.2019. robe Odluka o odabiru
 

KK.03.2.1.05.0179/06

30.11.2018. 21.12.2018. do 11:00 sati robe Nabava hidrauličkog stroja za obradu lima s pripadajućim
alatima, te obuka djelatnika za učinkovit rad s istim
11.12.2018. 21.12.2018. do 11:00 sati robe 1. izmjena – Nabava hidrauličkog stroja za obradu lima s pripadajućim alatima, te obuka djelatnika za učinkovit rad s istim
07.01.2019. robe Odluka o odabiru
 

KK.03.2.1.05.0179/08

07.01.2019. 28.01.2019. do 11:00 sati robe Nabava linije za razrezivanje lima s pripadajućim alatima
20.02.2019. robe Odluka o odabiru
 

KK.03.2.1.05.0179/11

21.01.2019. 11.02.2019. do 11:00 sati robe Nabava proizvodne linije za površinsku montažu elektroničkih komponenti s pripadajućim alatima, te obuka djelatnika za učinkovit rad s istom
06.02.2019. Pitanje i odgovor – 1
15.03.2019. robe Odluka o odabiru
 

KK.03.2.1.05.0179/12

22.07.2019. 12.08.2019. do 11:00 sati robe Nabava opreme za sastavljanje i kontrolu proizvodnog procesa, te obuka djelatnika za rad s istom
13.8.2019. robe Odluka o odabiru