NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA

KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Obavijest o javnom nadmetanju za nabavu usluga pripreme projektnog prijedloga (natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja) u okviru otvorenog Poziva KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP referentni broj poziva: KK.03.2.1.05

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: Nije primjenjivo

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće djelatnosti proizvodnje kotlovske opreme i uvođenje nove djelatnosti proizvodnje LED rasvjetnih tijela

OIB korisnika: 46065399883

Naziv korisnika: Maring d.o.o.

Lokacija: Čakovec

Kontakt telefon: +385 (0) 40 638-638

Email: dubravka.brkljacic@mik.com.hr

Vrsta nabave: Usluge

Datum objave: 18.10.2016.

Rok za dostavu ponuda: 07.11.2016.

Kratki opis nabave: Obavijest o javnom nadmetanju za nabavu usluga pripreme projektnog prijedloga (natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja) u okviru otvorenog Poziva KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP referentni broj poziva: KK.03.2.1.05

DOKUMENTACIJA

Zip paket dokumentacije
Odluka o odabiru priprema